Satul Tartaul de Salcie este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, la 160 km depărtare de capitală şi la distanţa de 25 km de oraşul Cahul. La vest se întinde Podişul Tigheciului, la poalele căruia trece, spre sud, rîuleţul Salcia Mică, afluent al Salciei care se varsă, la rîndul ei, în Ialpug. La sud de sat se află traseul Chişinău-Cahul – un avantaj pentru locuitorii regiunii. Din punct de vedere administrativ teritoriul satului este inclus în componenţa raionului Cahul, iar împreună cu sătucul Tudoreşti formează o comună. Localităţile învecinate cu Tartaul de Salcie sunt: la nord-vest – Tătărăşti; la nord – Taraclia de Salcie; la est – Albota de Sus; la sud se află satul Lopăţica, iar la vest – Bucuria. Rîuleţul Salcia Mică are o lungime de 36 km, izvorăşte la sud de satele Baimaclia şi Suhat, trece pe lîngă Coştangalia, Burlacu, Alexăndreşti, Taraclia de Salcie, Tartaul de Salcie, Tudoreşti, Lopăţica şi se varsă în Salcia Mare la sud de satul Moscovei. Tartaul de Salcie este împrejmuit de două dealuri: cel al Albotei de Sus şi dealul Măcăruşului, fiind aşezat pe panta ce coboară spre şesul rîului. La nord-vest de Tartaul de Salcie se află Valea Boierescului, un loc care fusese cîndva foarte pitoresc, iar în preajma acesteia se află un teren numit de către localnici Răzăşie cu o suprafaţă de circa 300 ha, fiind cunoscut prin viile şi grădinile frumoase. Unii localnici spun că primele case ale satului au fost construite în apropierea Răzăşiei după care s-a format satul care s-a extins la vale de aceasta.


Raion : Cahul
Atestare : 1811
Primar : Iurie Stoianov
Populatie: 1010 locuitori